Socha svätého Floriána v Beckove

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 2013. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Kamenný štvorboký podstavec pod sochou svätého Floriána so štvorcovým pôdorysom z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí a v rokoch 2008-2009.

Socha. Klasicistická socha svätého Floriána na podstavci z 1.tretiny 19.storočia. Upravovaná bola v 20.storočí a v rokoch 2008-2009. Nachádza sa v parku pod hradným bralom v lipovom sade juhovýchodne od farského kostola na Námestí 1.mája v strede obce v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply