Kostol svätého Jozefa, pestúna v Beckove

Pamiatkový objekt NKP Kláštor františkánov vyhlásený v roku 1963. Františkánsky kostol svätého Jozefa, pestúna v areáli kláštora postavený v ranobarokovom slohu v rokoch 1689-1690. Postavil ho Jakub Haško, novomestský prepošt. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Hlavný oltár svätého Jozefa, pestúna je z konca 17.storočia, predstavuje Svätú rodinu v strede a po stranách sú sochy svätého Františka z Assisi a svätého Antona Paduánskeho. Hlavný oltár je umiestnený pod chórovým oratóriom. V kostole sú ďalšie barokové bočné oltáre z roku 1696. Oltár Ukrižovania, oltár svätého Joachima, oltár svätého Františka z Assisi, oltár Sedembolestnej Panny Márie a oltár svätej Anny. Najvýznamnejšou pamiatkou kostola je kazateľnica zo 17.storočia. V kostole sú dva zvony. Malý je z roku 1734 a veľký z roku 1790. Kostol stojí pri hlavnej ceste v Pamiatkovej zóne.

Leave a Reply