Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Empírový evanjelický kostol. Základy boli položené v roku 1785 a v roku 1801 bol dostavaný najmä zásluhou rodiny Príleských. Údajne ho projektovala a stavala Estera Rothütz, rodená Príleská. Je unikátom svojho druhu v strednej Európe. Neskôr bol prestavaný v klasicizme. Ranoempirický kostol s elipsovitým pôdorysom, s centrálnou kruhovou dispozíciou, s výrazným okružným stĺporadím, portikusom, stojí blízko kaštieľa Príleských. Kostol má štvoro dverí, ktoré vedú na každú svetovú stranu a ani jedny nie sú hlavné. Manzardová strecha s ihlanovým ukončením, ktoré kryje rozsiahlu kupolu je jedinečne riešenou strechou. Pri stene kostola odvrátenej od hlavnej cesty je dlhý drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Ľudovít Štúr ako skrýšu v čase, keď bol prenasledovaný cisárskym vojskom a tiež ako miesto stretnutí s láskou Adelou Ostrolúckou. Kostol stojí pri hlavnej ceste.

Leave a Reply