Socha Panny Márie v Považskej Bystrici

Socha Panny Márie v Považskej Bystrici

Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1963. Sochu dala vyhotoviť kňažná Carolina Hohenlohe. Stojí v Považskej Bystrici, pred kostolom Navštívenia Panny Márie na Námestí A. Hlinku v centre mesta naľavo od štátnej cesty do Žiliny. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Podstavec. Štvorboký kamenný podstavec pochádza z roku 1820. Na mramorovej doske podstavca je latinský nápis. V preklade znamená: „Z milodarov najdôstojnejšieho pána Imricha Bendeho, nitrianskeho biskupa, najvznešenejšej kňažnej Karolíny Hohenlohe a veriacich v Krista, za farára Pavla Pálfiho a čestného dekana bola postavená socha Blahoslavenej Panny Márie roku 1903.“ V roku 2006 k pôvodnému nápisu pribudol ďalší: „Opravená za farára a čestného kanonika Ladislava Hermana roku 2006“.

Socha. Prícestná socha Panny Márie z roku 1903 je zhotovená v eklekticistickom slohu. V roku 2006 prešla obnovou.