Roľnícky dvor Vlkolínec 9052-9053

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Nachádza sa v strede obce Vlkolínec 9052-9053 v Pamiatkovej rezervácii ľudového staviteľstva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dvojdom bol postavený v roku 1867. Prízemná stavba s podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Sýpka. Murovaná kamenná sýpka. Upravovaná bola v rokoch 1988-1992. Prízemná stavba s podkrovím a obdĺžnikovým pôdorysom. Stavba č. 9055 stojí pri dome č. 9052-9053.

Maštaľ. Zrubová dvojmaštaľ. Upravovaná bola v roku 1995. Prízemná stavba s dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Stojí pri dome č. 9052-9053.