Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Považskej Teplej – Považská Bystrica

Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Považskej Teplej – Považská Bystrica

Moderný rímskokatolícky farský kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v rokoch 1991-1994. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1990. Kostol bol postavený podľa projektu architekta Štefana Krušinského. Priečelie kostola má trojuholníkový štít, pod ktorým je vo veľkom kruhu namaľovaný Ježiš Kristus. Pod touto maľbou je umiestnený hlavný vchod do kostola, ku ktorému vedie široké schodisko. Nad týmto štítom sa nachádza moderná otvorená veža, v ktorej sú nad sebou umiestnené tri zvony (najväčší zvon má názov Sedembolestná Panna Mária, stredný je Svätý Cyril a Metod a najmenši je Svätý Gorazd). Na vrchole veže je veľký kovový kríž. V interiéri kostola je nad obetným stolom umiestnená drevorezba Sedembolestnej Panny Márie a z kovu sú zhotovené zobrazenia jej siedmych bolesti. Na bočných stenách lode kostola sú umiestnené jednotlivé výjavy zastavení krížovej cesty. Autorom výtvarných diel je Dominik Mončok. Kostol sa nachádza v Považskej Bystrici, v mestskej časti Považská Teplá. Stojí severne od obce v smere na mestskú časť Vrtižer.