5330 (Z Beckova do Kulháňa)

Orientačné miesta: Beckov (190m) (0,2km) – Beckov-cesta na hrad (192m) (4,7m) – Kálnica, dolný koniec (212m) (0,6km) – Kálnica (224m) (0,4km) – Kálnica (SAD) (0,5km) – Kálnica, Píla (239m) (0,6km) – Bikepark Kálnica (240m) (1,6km) – Kálnická dolina (307m) (3,4km) – Fraňové (492m) (1,7km) – Odbočka na Izbu (654m) (1,5km) – Izba (križovatka cyklotrás) (0,5km) – Nad Izbou (769m) (0,5km) – Pod Ostrým vrchom (830m) (1,2km) – Sedlo pod Panskou javorinou (865m) (0,7km) – Panská javorina (943m) (1,6km) – Horná Eržina, lúky (747m) (2km) – Jelenia dolina (CZT-8111) (5km) – Kulháň, rázcestie.

Dĺžka: 26,7km.

Prevýšenie: 863/991m.

Náročnosť: Rekrea (ľahké) – MTB trasy

Povrch: Asfalt, spevnená cesta, lesná cesta.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Zelená cyklotrasa spája obec Beckov s lokalitou Kulháň a umožňuje napojiť sa na cyklotrasy na opačnej strane Považského Inovca. Začína v strede obce Beckov na križovatke s Vážskou cyklomagistrálou (002) a modrou cyklotrasou (2301) z Hlohovca do Nemšovej. Odtiaľ pokračuje trasa smerom k hradu Beckov a pred stúpaním k nemu pokračuje doprava okolo Kostola svätého Štefana Kráľa a spolu so žltou cyklotrasou (8332) prechádza ďalej obcou južným smerom. Za obcou sa asfaltová cesta mení na štrkovú a pokračuje stúpaním až na vrchol neďaleko lokality Skalice. Z tohto miesta po poľných cestách obe cyklotrasy pokračujú až do obce Kálnica. Tu ju križuje viacero cyklotrás (044, 2313, 8333). Zelená cyklotrasa prechádza cez celú obec až k bikeparku juhovýchodne od obce. Tu je možné sa občerstviť, či využiť služby servisu, cyklopožičovne a ďalších. Trasa pokračuje ďalej Kálnickou dolinou. Stálym stúpaním sa dostáva až do záveru doliny, kde pokračuje doľava, stúpanie sa zmierni a stále po lesnej ceste pokračuje až k útulni Izba. Chvíľu pred ňou sa spája s modrou cyklotrasou (2313) z Kálnice do obce Dubodiel a pokračujú až do lokality Nad Izbou. Pri útulni Izba je možné využiť zdroj vody na doplnenie tekutín. Odtiaľ cyklotrasa odbočuje doľava na lesný chodník a stúpa až na hrebeň, kde sa spája s červenou cyklotrasou (043) Hrebeňom Považského Inovca. Po hrebeni spolu pokračujú juhovýchodným smerom až do sedla pod Panskou javorinou, do ktorého treba prekonať strmé stúpanie. Zo sedla trasa pokračuje priamo na vrchol Panskej javoriny (942,6m) s rozhľadňou. Spod nej klesá po poľných a lesných cestách do lokality Jelenia dolina, kde je možné odbočiť na žltú spojku (8111) pod Panskou javorinou (942,6m). Odtiaľ pokračuje v klesaní po spevnenej ceste až na rázcestie v lokalite Kulháň, kde končí. Z rázcestia je možné pokračovať po červenej cyklotrase (044) Okolo Považského Inovca alebo po modrej (2101) Okruh Duchonka.