043 (Hrebeňom Považského Inovca)

Orientačné miesta: Trenčín (Brezina) (1,3km) – Brezina, Memento (2,8km) – Rozhľadňa Dúbravka (324m) (0,8km) – Soblahov (268m) (0,5km) – Soblahov, rázcestie (268) (1,6km) – Mladé háje, bývalá horáreň Soblahov (348m) (2,8km) – Nad Mníchovou Lehotou, lom (336m) (0,4km) – Mníchova Lehota, železnica (0,8km) – Mníchova Lehota, rázcestie (0,6km) – Mníchova Lehota (257m) (1,2km) – Kyselka v Brezinách (300m) (0,4km) – Slače (347m) (1,2km) – Humenec (353m) (2,8km) – Rúbanička (355m) (0,3km) – Mníchova Lehota-Radar (379m) (0,3km) – Mníchova Lehota-Radar II (379m) (2,2km) – Podvozok (Pod sovkom) (377m) (1,5km) – Jarabina (477m) (1,6km) – Nad Krásnou dolinou (605m) (1,2km) – Pod Válovom (687m) (1,2km) – Jarabský vrch (765m) (0,4km) – Chata pod Inovcom (783m) (3,3km) – Inovec (1042m) (3,1km) – Rafajova kóta (896m) (0,3km) – Pod Rafajovou kótou (869m) (1,8km) – Nad Bohušovou studničkou (842m) (0,3km) – Nad Studnicami (825m) (1,5km) – Dvojkríž na Ostrom vrchu (859m) (0,6km) – Tri boky (800m) (0,6km) – Sedlo pod Ostrým vrchom (830m) (1,2km) – Sedlo pod Panskou javorinou (865m) (2,9km) – Zľavy (650m) (2km) – Sedlo pod Skalinami (606m) (3,5km) – Bezovec-Šport chata, rázcestie (615m) (1,2km) – Bezovec, rázcestie (520m) (1,8km) – Veselé vŕšky (513m) (1,9km) – Horáreň pod Kostolným vrchom (498m) (0,9km) – Sedlo Kostolný vrch (534m) (1,9km) – Jelenie jamy (581m) (0,7km) – Pod Marhátom (620m) (2,8km) – Sedlo Gajda (538m) (1,2km) – Krahulčie vrchy (530m) (3,8km) – Chotárna cesta (376m) (1,3km) – Striebornica (447m) (2,7km) – Plešiny (430m) (0,6km) – Pod Svinským vrchom (404m) (0,7km) – Sedlo Havran (390m) (0,7km) – Havran, rázcestie (395m) (4,3km) – Humništia (300m) (3,7km) – Červená hlina (313m) (1,6km) – Rázcestie pod Holým vrchom (385m) (2,3km) – Ovčia skala (360m) (4,2km) – Studená dolina (210m) (1,6km) – Oracie zeme (286m) (1,6km) – Viecha Jašter (0,4km) – Hošták (1,6km) – Hlohovec, pri Váhu.

Dĺžka: 90,5km.

Prevýšenie: 2.270/2.416m.

Náročnosť: Expert (ťažké) – MTB trasy.

Povrch: Asfalt, spevnená cesta, trail, poľná cesta, lesná cesta.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Červená cyklotrasa prechádza celým hrebeňom Považského Inovca. Patrí k najkrajším vyznačeným cykloturistickým trasám na Slovensku. Začína nad mestom Trenčín v lesoparku Brezina. Prechádza juhozápadným okrajom parku a pokračuje okrajom Strážovských vrchov. Prechádza okolo rozhľadne Dúbrava a schádza do obce Soblahov. Prechádza obcou a pokračuje južným smerom do obce Mníchova Lehota. Prekonáva hlavnú cestu a vstupuje do Považského Inovca. Na krátkom úseku sa spája s cyklotrasou (044) Okolo Považského Inovca. Severovýchodným úpätím pohoria po spevnených cestách spolu pokračujú do lokality Podvozok, kde sa rozdeľujú. Naša cyklotrasa odtiaľ zväčša po asfaltovej ceste stúpa do lokality Pod Válovom, kde sa pripája modrá cyklotrasa (2313) z Kálnice do obce Dubodiel. Spolu pokračujú stúpaním k chate pod Inovcom, kde sa rozdeľujú. Od chaty po spevnenej ceste miernym stúpaním po vrstevnici cyklotrasa obchádza vrchol Inovca (1.041,6m) z východu a v závere prudšie stúpa na jeho vrchol. Je to najvyšší bod celej cyklotrasy. Odtiaľ pokračuje hrebeňom pohoria južným smerom zvlneným terénom po trailových úsekoch i malebných lesných cestách. Severná časť hrebeňa až po lokalitu Bezovec patrí k najkrajším slovenským cykloturistickým trasám s nádhernými výhľadmi a technickými pasážami. Prechádza cez vrch Kríželnica (968,0m), kde sa opäť spája s modrou cyklotrasou (2313). Spolu pokračujú cez vrch Jakubová (906,1m) do lokality Nad Bohušovou studničkou, kde je možné sa občerstviť pri studničke a kde sa cyklotrasy rozdeľujú. Tu začína aj žltá cyklotrasa do Kálnice (8333). Červená cyklotrasa pokračuje cez Vtáčí vŕštek (910,1m), v sedle Pod Panskou javorinou je možné odbočiť po zelenej cyklotrase z Beckova do lokality Kulháň (5330) na rozhľadňu na Panskej javorine (942,6m). Cyklotrasa ďalej pokračuje cez PR Prieľačina na vrch Prieľačina (893,0m), z ktorého klesá do sedla pod Skalinami. Tu začína žltá cyklotrasa (8342) do Hrádockej doliny. Odtiaľ striedavo po lesných cestách a po lúkach prichádza do lokality Bezovec. Ďalej pokračuje k hlavnej ceste, kde križuje červenú cyklotrasu (020) Naprieč Považským Inovcom, a po lúkach a následne po lesných cestách prichádza do lokality Jelenie jamy. Nad obcou Nová Lehota je možné pokračovať žltou spojkou (8343) alebo modrou cyklotrasou (2208) z Moravian nad Váhom do Novej Lehoty. V lokalite Jelenie jamy sa opäť spája s cyklotrasou (044) Okolo Považského Inovca. Následne prichádza do lokality Pod Marhátom, kde sa cyklotrasy rozdeľujú. Prechádza po lesnej ceste traverzom popod vrch Marhát (748,2m) až do lokality Trhovičná lúka. Tu ju križuje žltá cyklotrasa (8114) Z Nitrianskej Blatnice do lokality Výtoky. Následne cez sedlo Gajda prichádza do lokality Krahulčie vrchy, kde sa začína opäť technický trailový úsek. Ten končí až v lokalite Striebornica. Chvíľu pred ňou ju križuje žltá cyklotrasa (8240) z Hubiny do Radošiny. Z lokality Striebornica už cyklotrasa prichádza po lesnej ceste do sedla Havran (390,0m). Zo sedla trasa vedie nenáročným terénom cez lokalitu Humništia, kde sa na krátkom úseku opäť spája s cyklotrasou (044) Okolo Považského Inovca, a lokalitu Červená hlina. Ďalej pokračuje popod Holý vrch (432,4m) a Janovo (417,3m), cez lokalitu Ovčia skala a zjazdom na hlavnú cestu v Studenej doline. Stúpa do lokality Oracie zeme a odtiaľ zvlneným terénom, neskôr klesaním pokračuje k vieche Jašter. Chvíľu vedie severným smerom po štátnej ceste, ale asi po 350m odbočuje vľavo a pokračuje k rieke Váh, kde sa napojením na modrú cyklotrasu (2301) z Hlohovca do Nemšovej končí.