044 (Cyklomagistrála okolo Považského Inovca)

Orientačné miesta: Piešťany, kolonádový most (160m) (1,5km) – Piešťanské rameno (162m) (1,1km) – Moravany nad Váhom, Vrbinky (158m) (5,3km) – Modrovka, za Váhom (169m) (1,7km) – Modrovka (križovatka cyklotrás) (1km) – Lúka (176m) (4,4km) – Hrádok (177m) (3,1km) – Hôrka nad Váhom (2,2km) – Nová Ves nad Váhom (1,1km) – Kočovce (3,9km) – Kálnica (CZT5330) (0,6km) – Kálnica (224m) (0,4km) – Kálnica (SAD) (3,7km) – Pod Dedinskou skalou (2,3km) – Nad Selcom (0,8km) – Selec (1,5km) – Krželnický potok (5,2km) – Stankovský potok (2,8km) – Belice (6,8km) – Slače (347m) (1,2km) – Humenec (353m) (2,8km) – Rúbanička (355m) (0,3km) – Mníchova Lehota-Radar (379m) (0,3km) – Mníchova Lehota-Radar II (379m) (2,2km) – Podvozok (Pod sovkom) (377m) (0,5km) – Dráhy (337m) (2,5km) – Svinica (463m) (1,7km) – Hradniansky potok (476m) (1,9km) – Dubodiel (393m) (0,3km) – Nad Dubodielom (410m) (3,3km) – Svaly, Livina (427m) (1,1km) – Mlynište (469m) (1,3km) – Horáreň Stará hora (437m) (2,3km) – Horáreň Šajtársky chodník (411m) (3,1km) – Kulháň, rázcestie (334m) (0,8km) – Kulháň (320m) (3,5km) – Duchonka, železnica (2,5km) – Prašice, rázcestník pri salaši (1,5km) – Brody (1,4km) – Závada (249m) (2,8km) – Záhrada, rázcestie (395m) (3km) – Pod Mačacou skalkou (395m) (4km) – Ranč pod Babicou (231m) (1,3km) – Hradná dolina (245m) (2,8km) – Pri hradisku Valy (308m) (3,9km) – Jelenie jamy (581m) (0,5km) – Pod Marhátom (620m) (0,7km) – Sedlo Marhát (690m) (2,2km) – Rotunda svätého Juraja (450m) (0,6km) – Jurko, rázcestie (390m) (1,5km) – Nitrianska Blatnica, vinohrady (315m) (5,5km) – Radošina, zdravotné stredisko (0,2km) – Radošina (4km) – Šalgovce (1,1km) – Svrbice (2,8km) – Humništia (300m) (2,2km) – Ratnovce (3km) – Piešťany, Sĺňava (0,8km) – Piešťany, krajinský most (162m) (0,3km) – Piešťany-kúpele (0,9km) – Piešťany, kolonádový most (160m).

Dĺžka: 128 km.

Prevýšenie: 2.141/2.141m.

Náročnosť: Sport (stredné) – MTB trasy.

Povrch: Asfalt, spevnená cesta, trail, poľná cesta, lesná cesta.

Priebeh a zaujímavosti trasy: Červená cyklotrasa vedie okolo celého pohoria Považský Inovec. Začína v meste Piešťany na Kúpeľnom ostrove pri Kolonádovom moste. Spolu s modrou cyklotrasou (2301) z Hlohovca do Nemšovej pokračuje po hrádzi severným smerom. Pri Piešťanskom ramene sa cyklotrasy rozdeľujú. Červená cyklotrasa pokračuje stále severným smerom až pred obec Modrovka, kde sa opäť spája s modrou cyklotrasou (2301). Spolu pokračujú do obce Modrovka. Tu ich križuje červená cyklotrasa (020) Naprieč Považským Inovcom. Cyklotrasy spolu pokračujú cez obce Lúka, spájajú sa s cyklotrasou (020) a všetky pokračujú cez obce Hrádok, Hôrka nad Váhom, Nová Ves nad Váhom a Kočovce. Za obcou sa rozdeľujú. Červená cyklotrasa odbočuje smerom na Kálnicu, kde sa križuje s viacerými cyklotrasami (2313, 5330, 8332). Z Kálnice pokračuje dolinou potoka Kňažia do obce Selec a ďalej po trase bývalej lesnej železnice Trenčín-Selce a neskôr spevnenými lesnými cestami zvlneným terénom po vrstevnici severozápadnými svahmi Považského Inovca až do lokality Slače. Tu sa spája s červenou cyklotrasou (043) Hrebeňom Považského Inovca a spolu pokračujú cez lokality Humenec, Rúbanička, Mníchova Lehota-Radar do lokality Podvozok, kde sa rozdeľujú. Naša cyklotrasa pokračuje po vrstevnici zvlneným východnými svahmi Považského Inovca až nad obec Dubodiel, kde začína modrá cyklotrasa (2313) do Kálnice. Ďalej pokračuje dobrými lesnými cestami do lokality Kulháň, kde sa nachádza križovatka cyklotrás (2101, 5330). Pokračuje južným smerom a asfaltovou lesnou cestou spolu s modrou cyklotrasou (2101) prichádza až do lokality Duchonka. Za ňou vychádzajú na asfaltovú miestnu komunikáciu a po nej vedú do obce Závada. Pred ňou v lokalite Brody sa pripája ďalšia červená cyklotrasa (020) Naprieč Považským Inovcom, ktorá sa v obci Závada odpája. Obe cyklotrasy pokračujú po asfaltovej ceste na rázcestie v obci Závada, miestna časť Záhrada, kde sa rozdeľujú. Červená cyklotrasa pokračuje po štrkovej lesnej ceste miernym stúpaním do lokality Pod Mačacou skalkou. Odbočuje doľava a mierne klesá až do lokality Ranč pod Babicou. Tu sa na chvíľu spája so zelenou cyklotrasou (5106) z Bojnej do Novej Lehoty, napája sa na asfaltovú lesnú cestu a pokračuje po nej do Hradnej doliny. Na jej konci odbočuje doľava a mierne stúpa Bojnianskou dolinou. Stúpaním sa dostáva do lokality Jelenie Jamy, kde sa na krátku chvíľu opäť pripája na červenú cyklotrasu (043) Hrebeňom Považského Inovca. Stúpa až do sedla Pod Marhátom, pokračuje vľavo a postupne klesá až k Rotunde svätého Juraja. Na rázcestí pod ňou ju križuje žltá cyklotrasa (8114) z Nitrianskej Blatnice do lokality Výtoky. Ponad vinohrady nad Nitrianskou Blatnicou pokračuje podhorím Považského Inovca do Radošiny. Pred ňou sa na chvíľu spája so žltou cyklotrasou (8240) z Hubiny do Radošiny a po asfaltovej ceste prechádza obcami Ardanovce, Šalgovce a Svrbice. Pri lokalite Humništia sa opäť na chvíľu spája s červenou cyklotrasou (043) Hrebeňom Považského Inovca. Pokračuje stále po asfaltovej ceste do obce Ratnovce a po hrádzi vodnej nádrže Sĺňava prichádza do svojho východiskového bodu, kde končí.