Pohrebná kaplnka Svätého kríža v Maršovej-Rašove

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pohrebná Kaplnka Svätého kríža bola postavená na spôsob antického chrámu v klasicistickom slohu v roku 1845. Upravovaná bola v roku 2004. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s jednopriestorovou dispozíciou. Stojí na miestnom cintoríne v miestnej časti Maršová.