Park pri kaštieli v Pruskom

Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1963. Pri kaštieli sa za jeho nádvorím nachádza anglický park s historickou zeleňou, ktorý bol založený okolo roku 1787. Iný zdroj datuje založenie parku do polovice 19.storočia, keď sa do kaštieľa natrvalo presťahovala rodina Gustáva Königsegga. Zveľaďovanie parku a plochy, ktorá patrila ku kaštieľu, ustrnulo približne po roku 1920 po odchode posledných majiteľov. V prírodno-krajinárskom parku s nepravidelným pôdorysom a rozlohou 4,2ha (celková rozloha parkového areálu je 6,65ha) rastú prevažne listnaté stromy: lipy, javory, jasene, agáty, duby, bresty. Rastie tu breza bradavičnatá s obvodom kmeňa 200cm, platan s obvodom kmeňa 350cm, ľaliovník s obvodom kmeňa 250cm a pagaštan s obvodom kmeňa 290cm a ďalších šesť exemplárov ľaliovníkov. Dendrologická skladba parku s podrastom lúčnych porastov ovplyvnila prítomnosť niektorých druhov vegetácie zo skupiny vstavačovité (prilbovka biela, prilbovka dlholistá, kruštík modrofialový, vstavač vojenský, orlíček obyčajný). V okrajovej juhozápadnej časti parku sú vysadené rýchlorastúce dreviny (vŕba, topoľ, brest a jelša). Nachádza sa tu aj umelá jaskyňa (grotta). Vo vnútornom dvore kaštieľa sa nachádza sadovnícka úprava podľa vzoru kláštorných záhrad. Park a záhrada severozápadne od kaštieľa boli rozparcelované, postavili tu základnú školu. Jedinečnosť parku spočíva v svahovitej polohe s výhľadmi do krajiny, ktorý ostro kontrastuje s údolnou polohou pozmenenej časti. Svah má priaznivú južnú expozíciu, pričom najväčší severný cíp má oproti kaštieľu prevýšenie 30m, oproti najnižšie položenému bodu až 38m. Park je založený na prírodných prvkoch a na pohľadoch do certifikovanej prírodnej záhrady, areálu Strednej odbornej školy a výhľadu na Strážovské vrchy. Zo zázemia sa dodnes zachovala iba stavba oranžérie, ktorá stojí západne od kaštieľa. Park sa nachádza v severnej časti obce Pruské.