Pamätný dom v Dolnom Kubíne (L. N. Jégé)

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Rodný dom spisovateľa L. Nádaši Jégého /1866-1940/ bol postavený v 1.polovici 19.storočia. Pamätný dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 32.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa L. Nádaši Jégého.