Pamätný dom v Dolnom Kubíne (Novákov dom)

Národná kultúrna pamiatka Pamätný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný dom. Klasicistická budova (Novákov alebo Hviezdoslavov dom) bola postavená koncom 19.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná s pivnicou. Pamätný dom patril švagrovi P. O. Hviezdoslava. Na dome je osadená pamätná tabuľa. Nárožný dom stojí na Hviezdoslavovom námestí 22 pri ulici Jána Hollého.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava.