Pamätná tabuľa Jaroslavovi Valjentovi v Timoradzi

Pamätná tabuľa Jaroslavovi Valjentovi v Timoradzi

Žulová pamätná tabuľa venovaná hrdinovi SNP Jaroslavovi Valjentovi. Je na nej nápis: „Jaroslav Valjent, narodený 13.7.1919, zomrel 27.9.1944. Tvoja pamiatka je večná. Česť a sláva hrdinovi SNP“. V hornej časti je umiestnená fotografia. Pamätná tabuľa je osadená na budove Obecného úradu v Timoradzi v centre obce, naľavo od vstupu.