Kríž v lokalite Janišov – Timoradza

Kríž v lokalite Janišov – Timoradza

Kolorovaný liatinový kríž na mohutnom betónovom podstavci s ukrižovaným Ježišom Kristom a sochami Panny Márie a Jozefa v dolnej časti kríža. Na zdobenej liatinovej doske v strede kríža je nápis: „Ku cti a chvále Božej pamiatku obete svätého kríža zaplatily familia Znašik roku 1915“. Kríž je chránený kovovým oplotením. Nachádza sa na severnom vjazde do obce Timoradza v lokalite Janišov pri hlavnej ceste.