Náučný chodník Považský hrad

Náučný chodník Považský hrad

Východisko: Kaštieľ Burg, Považská Bystrica, miestna časť Považské Podhradie.

Rok otvorenia: 2012

Zameranie: Kultúrno-historické.

Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný, celoročný, peší.

Dĺžka/prevýšenie: 800m/140m.

Čas prechodu: 30 minút.

Náročnosť: Nenáročný chodník.

Počet zastávok: 4

1. Považský hrad.

2. Majitelia Považského hradu a panstva.

3. Povesť o krásnej Hedvige/Historické podoby hradu.

4. Objektová skladba hradu/Obnova hradu.

Popis: Prvý infopanel sa nachádza pri kaštieli Burg. Chodník ďalej stúpa po prístupovej ceste k Považskému hradu. Na odbočke k nemu je osadený druhý infopanel. Tretí infopanel je priamo pod hradom a rozpráva povesť o krásnej Hedvige a o historických podobách hradu. Posledný panel je umiestnený priamo v hradnom areáli a informuje o objektovej skladbe, inventári hradu a o prácach, ktoré v súčasnosti prebiehajú na hrade.