Prameň nad lokalitou Pod Kalinou v Praznove – Považská Bystrica

Prameň nad lokalitou Pod Kalinou v Praznove – Považská Bystrica

Prameň je zachytený do betónovej skruže. Z nej je vyvedený cez plastovú trúbku. Vedľa prameňa sa nachádza prístrešok. Prameň sa nachádza v nadmorskej výške približne 425m, severozápadne nad lokalitou Pod Kalinou. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Praznov, severne od obce.