Prameň pod lokalitou Podlazie v Praznove – Považská Bystrica

Prameň pod lokalitou Podlazie v Praznove – Považská Bystrica

Prameň zachytený z kamenného múrika plastovou trúbkou. Zastrešený je sedlovou strieškou. V blízkosti sa nachádza prístrešok a sedenie. Prameň sa nachádza v nadmorskej výške približne 440m juhovýchodne od lokality Podlazie. Nachádza sa v Považskej Bystrici, v katastri mestskej časti Praznov, severne od obce.