Prameň Dúbravy v Považskej Bystrici

Prameň Dúbravy v Považskej Bystrici

Upravený prameň s pitnou vodou. Chránený je kamenným múrikom, z ktorého vyteká pitná voda z kovovej rúry do betónovej skruže. Nad skružou je drevená sedlová strieška. Prameň sa nachádza v Považskej Bystrici, v lokalite Dráhy a Dúbravy, asi 600m juhozápadne od vrchu Ondrejová (509,4m). Južne od neho prechádza žltý chodník (8580) z Milochova do Manínskej tiesňavy.