Náučný chodník Marikovským chotárom

Náučný chodník Marikovským chotárom

Východisko: Stred obce, pri autobusovej zastávke.

Rok otvorenia: 2022

Zameranie: Prírodovedné, historické, folklórne.

Typ: Samoobslužný, peší a cyklo, obojsmerný, celoročný. Rozdelený je na Zelený okruh (Veľký okruh) a Žltý okruh (Malý okruh).

Dĺžka/prevýšenie: Zelený okruh: 7,3km/280m (najnižší bod 341m, najvyšší bod 598m), Žltý okruh: 3,2km/105m (najnižší bod 340m, najvyšší bod 453m).

Čas prechodu: Zelený okruh 3hodiny, žltý okruh 1,5hodiny.

Náročnosť: Stredne náročný chodník.

Počet zastávok: Chodník okrem vlastných infopanelov využíva aj ďalšie informačné tabule už osadené v teréne.

1. Úvodný infopanel s mapou a informáciami o Dolnej Marikovej.

Z1. Pieseň: Šetko vodzenka.

Z2. Vodstvo.

Z3. Fauna.

Z4. Šimunky-Široká.

Z5. Panorámy Hláňava.

Z6. Pieseň: Kosí Jano.

Z7. Kostol.

Ž1. Dendrofón.

Ž2. Pieseň: Marikovská veža.

Ž3. Flóra.

Ž4. Detské pexeso.

Popis:

Zelený okruh (Veľký okruh) z východiska, kde je umiestnený obojstranný infopanel s mapou a informáciami o Dolnej Marikovej, pokračuje po hlavnej ceste severným smerom k odbočke do miestnej časti Besné. V autobusovej zastávke na ceste sa nachádza informačná tabuľa (13) projektu Marikovská dolina povestí. Na odbočke pokračuje chodník doprava a asi po 200m odbočuje doľava smerom k športovému areálu. Pri ňom sa nachádza infopanel s piesňou Šetko vodzenka. Pokračuje popri toku Marikovského potoka k mostíku, ktorým prejdeme späť na hlavnú cestu a po nej po 200m k chránenému stromu Dolnomarikovská lipa, pod ktorou je umiestnený kríž. Tu treba odbočiť vľavo a pokračovať približne 500m smerom na miestnu časť Kátlina, k mostíku, cez ktorý chodník pokračuje doľava okolo infopanelu Vodstvo. Po približne 600m prichádza k Studničke u Panny Máriebožou mukoukrížom. Odtiaľ chodník pokračuje ešte 260m k infopanelu Fauna, pri ktorom je treba odbočiť vľavo a po poľnej ceste pokračovať približne 300m k „hupačke“, z ktorej sú pekné výhľady na okolitú prírodu. Od „hupačky“ chodník stúpa ešte približne 300m a odbočuje vpravo k lokalite, kde sa nachádzalo hradisko Šimunky (Široká). Prechádza okolo studničky, prvého infopanelu o hradisku a altánku, a vystupuje približne ďalších 300m na vyhliadku nad lezeckými stenami, kde sa nachádza druhý infopanel o hradisku. Odtiaľ pokračuje 600m stúpaním lesom okolo Michalovej skaly po pravej strane, cez najvyšší bod Zeleného okruhu (598m), až k lúkam v lokalite Hláňava. V strede lúk sa nachádzajú infopanely s panorámami a popisom okolitých horstiev a významných vrchov. Od panorám sa treba dať vpravo, klesaním cez lúky približne 1,9km ku kostolu späť do obce. Tu sa ešte na jednej z lúk nachádza na chodníku infopanel s piesňou Kosí Jano. V obci chodník prechádza okolo kostola Svätého Petra a Pavla, apoštolov s Betlehemom a infopanelom Kostol. Ďalej treba prejsť cez detské ihrisko a pokračovať vľavo k mostu cez Marikovský potok, za ktorým je začiatok chodníka.

Žltý okruh (Malý okruh) má úvod spoločný so Zeleným okruhom, ale na odbočke do miestnej časti Besné treba odbočiť vpravo a pokračovať do tejto miestnej časti. Približne po 1,2km treba odbočiť pomedzi domy vpravo. Asi 50m za touto odbočkou sa nachádza Chalúpka marikovských tradícií. Od odbočky chodník opäť stúpa po poľných cestách a otvárajú sa nám krásne výhľady na okolie Dolnej Marikovej. Naľavo od chodníka sa nachádza diviačia obora. Asi po 500m od odbočky chodník prichádza k dendrofónu (ako znejú jednotlivé druhy drevín) a po ďalších 200m k lesnej škôlke, pričom prechádza okolo infopanelu s piesňou Marikovská veža. Tu sa nachádza aj najvyšší bod Žltého okruhu (453m). Približne 130m juhovýchodným smerom v lese na okraji sa nachádza Jánska veža na Vŕšku. Od škôlky chodník už iba klesá okolo infopanelu Flóra 600m k detskému pexesu a ďalších 700m späť do obce na svoj začiatok.