Náučný chodník k Temným jaskyniam

Náučný chodník k Temným jaskyniam

Východisko: Prečín, miestna časť Zemianska Závada. Prvá prudká ľavotočivá križovatka v obci, kde je osadený prvý informačný panel.

Rok otvorenia: 2020

Zameranie: Prírodovedné, geovedné.

Typ: Samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný chodník.

Dĺžka/prevýšenie: 1,2km/120m.

Čas prechodu: 1 hodina.

Náročnosť: Nenáročný až mierne náročný chodník.

Počet zastávok: 3

1. Zo Závady do prírody. Náučný chodník k Temným jaskyniam.

2. Medzi našimi vrchmi. Vyhliadka na Veľký Manín.

3. Prírodná pamiatka Temné jaskyne.

Popis: Chodník vedie CHKO Strážovské vrchy. Stúpa nenáročným terénom k druhému panelu. Následne pokračuje až k jaskyniam. Po celej trase nás sprevádzajú skalné útvary zo súľovského zlepenca rozmanitých tvarov, lesné spoločenstvá s prevahou borovíc a bukov, pestrá vápnomilná kvetena, spev vtákov a pri troche šťastia aj lesná zver. Pri druhom paneli je vyhliadka na Veľký Manín (890,6m). Pri Temných jaskyniach je osadený tretí panel s informáciami o nich.