Maloplošné chránené územia

Na území okresu Malacky sa nachádza 5 národných prírodných rezervácií, 9 prírodných rezervácií, 2 prírodné pamiatky a 7 chránených areálov.

Abrod

Bezodné

Bežnisko

Bogdalický vrch

Bukovina

Deravá skala

Devínske jazero

Horný les

Jazerinky

Klokoč

Kršlenica

Marhecké rybníky

Mešterova lúka

Nové pole

Orlovské vŕšky

Pod Pajštúnom

Pohanská

Roštún

Strmina

Široká

Šmolzie

Šranecké piesky

Vysoká