Nové pole (PR)

Druh: Prírodná rezervácia.

Poloha: Nachádza sa v katastri obce Plavecký Mikuláš.

Rozloha: 67.738m2.

Ochrana: Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1983. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Senica. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2004.

Opis: Ochrana terénnej depresie s rastlinnými spoločenstvami slatinných a močaristých lúk, na ktorých rastú chránené a iné zriedkavé druhy rastlín. Územie je vyhlásené na ochranu posledných zvyškov slatín charakteristických pre západné podhorie Malých Karpát s výskytom viacerých fytogeograficky významných druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedecko-výskumné a náučné ciele.