Ľudový dom s areálom Bukovina 15

Národná prírodná pamiatka Ľudový dom s areálom vyhlásená v roku 1975. Stojí pri ceste do Sestrčskej doliny č.15. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Ľudový dom. Zrubový ľudový dom bol postavený v roku 1896. Upravovaný bol v rokoch 1977-1980. Prízemná stavba s podkrovím a podpivničením, trojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom.

Hospodárska stavba. Zrubová hospodárska stavba (maštaľ, sieň a humno) z obdobia okolo roku 1896. Upravovaná bola v rokoch 1977-1980. Prízemná stavba s päťpriestorovou dispozíciou a pôdorysom v tvare L. Stojí na severovýchodnej a južnej hranici pozemku pri dome č.15.

Sýpka. Zrubová sýpka (sypanec) bola postavená okolo roku 1896. Dvojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v západnom rohu pozemku pri dome č.15.