Kostol svätého Štefana Kráľa v Myjave

Národná kultúrna pamiatka Kostol a brána vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Barokový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v rokoch 1697-1701 ako evanjelický. Tzv. Krmanov kostol bol postavený v barokovom slohu. Je to jednoloďová stavba s presbytériom. Na západnom priečelí je predstavaná hranolová veža. Pozdĺž lode sú murované empory podchytené piliermi. Malá sakristia pochádza z 1.polovice 19.storočia. Z múru zostal iba oblúk klasickej brány. Opravy kostola prebehli v rokoch 1723, 1731-1732, 1830, 1843 a v 60.rokoch 20.storočia. Je to jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym záverom. Interiér pochádza z roku 1732, keď kostol dostal nové priečelie. Kostol stojí v strede mesta na Námestí 1.mája.

Brána. Baroková brána v kamennom ohradnom múre bola postavená v rokoch 1697-1717. Upravovaná bola v rokoch 1723, 1731, 1830, 1843 a v 60.rokoch 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

Leave a Reply