Kostol svätej Alžbety Uhorskej vo Vrbovciach

Národná kultúrna pamiatka Kostol a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Renesančný filiálny rímsko-katolícky farský kostol svätej Alžbety Uhorskej bol postavený v roku 1590. Bol to pôvodne evanjelický kostol, ktorý postavili potomkovia českých husitských vysťahovalcov. Okolo roku 1756 zhorel a v rokoch 1756 a 1760 bol opravený a barokovo upravený v 19.storočí. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a predstavanou vežou. Má pôdorys v tvare latinského kríža. Zaklenutý bol valcovou klenbou s lunetami a zvonku spevnený operákmi. Kostol stojí v strede obce.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa E. Šándorfiho.

Leave a Reply