Kostol svätého Martina biskupa z Tours v Bojniciach

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský kostol svätého Martina biskupa z Tours. Už v 11.storočí tu stál románsky kostol. Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1224. Dnešný kostol patrí k najstarším sakrálnym pamiatkam regiónu Hornej Nitry. Pochádza zo 14.storočia, postavený bol v rokoch 1370-1380 v štýle gotiky a neskôr bol barokovo upravený. Opravovaný bol v rokoch 1479, 1550-1560, v polovici 17.storočia, v roku 1723 a na prelome 19. a 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom, je jednoloďový, jednovežový a jednokaplnkový. Interiér je barokový. K najstaršej a architektonicky najcennejšej časti kostola patrí Kaplnka svätého Antona Pustovníka zo 14.storočia so zachovanou gotickou krížovou rebrovou klenbou a dvoma lomenými gotickými oknami. Ďalej sú historicky veľmi cenné tri barokové oltáre, hlavný svätého Martina biskupa z Tours a dva bočné (Ukrižovania a Panny Márie), zdobená kazateľnica i veža s hodinami a tajomným nápisom v latinčine: „Je čas nám zobudiť sa“. Záhadou ostáva hrobka v strede kostola pod podlahou. Bola v nej nájdená pochovaná jediná osoba, ktorej meno je dodnes neznáme. Kostol je začlenený do mestských hradieb na juhovýchodnej strane centra mesta na Sládkovičovej ulici. Dnes spolu s ostatnými stavbami tvorí cirkevný areál.

Pohrebná kaplnka. Kaplnka svätého Michala, archanjela.

Kaplnka. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Fara.

Vstupná budova. Vstupná brána fary, kaplánka. Prejazdová, nárožná brána v areáli kostola. Postavená bola v barokovom slohu v rokoch 1740-1746. Upravená bola v rokoch 1923,1934,1991 a 2004. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu a je dvojpodlažná. Stojí v Pamiatkovej zóne na Sládkovičovej ulici 10. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2010.

Ohradný múr. Medzi farou a kostolom sa nachádza barokový murovaný ohradný cintorínsky múr z roku 1732. Za pamiatkový objekt bol vyhlásený v roku 2010.

Príkostolný cintorín.

Leave a Reply