Kostol svätého Jána Nepomuckého v Turej Lúke

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2020. Neskororenesančný farský kostol svätého Jána Nepomuckého z roku 1610. Upravovaný bol v polovici 70.rokov 20.storočia a v roku 2010. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Nachádza sa v Myjave, v strede mestskej časti Turá Lúka.