Kostol svätého Imricha Uhorského v Skalke nad Váhom

Národná kultúrna pamiatka Kostol s areálom vyhlásená v roku 2019. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kostol. Farský rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha Uhorského bol postavený v rokoch 1752-1763 v barokovom slohu. Upravovaný bol v rokoch 1772-1774 a 1908, v 70.rokoch 20.storočia a v rokoch 1997 a 2016. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby ja Karol Juháši z Nitry. Stojí v miestnej časti Skala na juhovýchodnom okraji obce.

Ohradný múr. Barokový ohradný múr okolo kostola z roku 1777. Upravovaný bol v 20.storočí. Má oválny pôdorys.

Príkostolný cintorín. Stredoveký príkostolný cintorín okolo kostola pochádza z 13.storočia. Zanikol v roku 1786. Priestor bol upravovaný v 70. a 90.rokoch 20.storočia. Má oválny pôdorys.

Kryté schodisko. Barokové murované kryté schodisko z roku 1777. Upravované bolo v 2.polovici 20.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa východne od kostola.