Evanjelický kostol v Adamovských Kochanovciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Klasicistický evanjelický kostol postavený v roku 1784. Upravovaný bol v roku 1812, po roku 1819 a v rokoch 1832-1833, 1834, 1845, 1903-1904, 1947-1948, 1969, 1984, 1999-2000, 2013 a 2015. Jednoloďová jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Stojí v miestnej časti Kochanovce na juhozápadnom konci obce, severozápadne od evanjelickej fary.