Kostol svätého Bartolomeja v Prievidzi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický rímsko-katolícky farský kostol z 1.polovice 14.storočia, viackrát prestavaný. Upravený bol v 2.polovici 14.storočia. V poslednej tretine 15.storočia bol v presbytériu znova zaklenutý, v 1.polovici 16.storočia bol rozšírený a upravený, koncom 17.storočia bol opravený a v interiéri barokovo doplnený. Honosnú vežu kostola zdobilo 12 vežičiek, v interiéri boli vzácne gotické oltáre s tabuľovými obrazmi. V roku 1678 kuruci zariadenie kostola zničili. Pri ohni sa zrútila strecha a ťažko sa poškodila veža. Kostol bol opravený v roku 1698. Pri oprave ponechali pôvodnú vežu celú, len ju obohnali masívnymi vonkajšími múrmi, ktoré sa v troch stupňoch zužujú k vežovej ochodze pod hodinami. Loď kostola prešla mnohými zmenami. Dve bočné kaplnky pochádzajú z 15.storočia. Z pôvodného interiéru kostola sa zachoval pozlátený gotický pacifikál, pozlátený gotický kalich a strieborná gotická kadidelnica. Najkrajšou pamiatkou je monštrancia Jána Korvína, ktorá patrí medzi prvé monštrancie u nás vôbec. Na prelome 18. a 19.storočia bol vchod od Necpál zamurovaný a v súčasnosti je tu Boží hrob. Nový vchod bol vybudovaný z južnej strany, kde sa vytvoril väčší vstupný priestor. V priebehu 19.storočia v rokoch 1829 a 1886 a v 20.storočia bol viackrát reštaurovaný. V interiéri sa nachádza renesančná skrinková krstiteľnica z roku 1696, vsadená do steny, voľné barokové súsošie Piety z 2.tretiny 17.storočia a barokové voľné plastiky Najsvätejšej Trojice a Panny Márie zo začiatku 18.storočia. Jednoloďový jednovežový trojkaplnkový farský kostol stojí na Pribinovom námestí pri hlavnej križovatke. Má obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym záverom. Južné vertikálne slnečné hodiny na farskom kostole pochádzajú z roku 1662. Majú pravouhlý tvar, ciferník je delený po štvrťhodine od 6.hodiny rannej do 6.hodiny večernej. Číslice sú rímske. Nápis „Filioli, Novissima Hora! MDCLXII“ vo voľnom preklade znamená Miláčikovia odbila hodina, Synáčik najnovšia hodina alebo význam s výstrahou Synáčikovia (vaša) posledná hodina. V roku 1957 pri renovácii kostola boli pod omietkou objavené vonkajšie stredoveké fresky z roku 1523 s biblickými výjavmi z pôvodnej vonkajšej výzdoby kostola, prekryté neskoršími renesančnými. Čas vzniku premaľby dokladá chronogram slnečných hodín. Ich stav však nedovoľoval renováciu a preto boli zakryté omietkou. Kostol sa nachádza v časti Necpaly.

Leave a Reply