Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Zbudzi

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie z 2.polovice 13.storočia. Klasicisticky upravovaný bol v 1.polovici 18.storočia a v roku 1902. Má obdĺžnikový pôdorys.