Kostol narodenia Panny Márie vo Veľkých Dvoranoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky filiálny Kostol narodenia Panny Márie zo 14.-15.storočia. Upravovaný bol v 17.storočí. Barokovo upravovaný bol v rokoch 1763-1780. Ďalšie úpravy v rokoch 1940-1969 a 2001. Jednovežová stavba s pôdorysom v tvare latinského kríža. Stojí v strede obce.