Kostol svätého Michala, archanjela v Urminciach

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2019. Funkcionalistický rímsko-katolícky farský Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený vo funkcionalistickom slohu v rokoch 1932-1933 podľa projektu architekta Milana Michala Harminca. Spolupracovníkmi boli Peter Čambál st. a Edmund Massányi. Kostol bol upravovaný v 70.rokoch 20.storočia a v roku 2002. Trojloďová jednovežová stavba má obdĺžnikový pôdorys s polkruhovým záverom. Nachádza sa v južnej časti obce.