Kostol nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1992. Pôvodná stavba je písomne doložená v roku 1285. V roku 1731 zhorel. Nový barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1740. Vysvätil ho biskup Žigmund Berényi. Dnešný vzhľad pochádza z neskorobarokovej prestavby v rokoch 1792-1802. Upravovaný bol klasicisticky v roku 1882, v 40.rokoch 20.storočia, v roku 1969, v 70.-80.rokoch 20.storočia a v roku 1994. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. V interiéri je bohatá maliarska výzdoba. Veža je ukončená štvorbokou medenou strechou a má dvojramenný pokovaný kríž s mesiacom a hviezdou symbolizujúcou znak mesta. Nachádza sa na Štefánikovom námestí v strede mesta v Pamiatkovej zóne. Patrí medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky.