Kolonádový most v Piešťanoch

Národná kultúrna pamiatka Kolonádový most a socha vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa na ulici Winterova 72 v meste v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kolonádový most. Funkcionalistický sklenený krytý (promenádny) most pre peších cez Váh postavený v rokoch 1931-1933. Upravovaný bol v rokoch 1952-1956. Most s presklenou kolonádou. Autorom je architekt Emil Belluš. Spája mesto s kúpeľným ostrovom.

Socha. Plastika barlolámača.