Koháriovský kaštieľ v Svätom Antone

Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v ňom od roku 1954 Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum s pozoruhodnými prírodovednými, historickými i umeleckými zbierkami a expozícia poľovníctva. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaštieľ. Bol postavený v neskorom baroku v roku 1744 na mieste staršieho hradu. V 15.storočí obec vlastnili bratia Kazovci. Zaniknutý gotický hrad spomínaný v roku 1415 ako menšia opevnená stavba (castellum), bol prestavaný pod vedením Giulia Ferrariho v roku 1588, kedy sa začínala prejavovať hrozba tureckých nájazdov na Slovensko, a renesančne a barokovo upravený v priebehu 17. a začiatkom 18.storočia. Pri prestavbách sa použili zvyšky konštrukcií pôvodného hradu. Upravovaný bol v rokoch 1810-1815, 1860 a 1959. Má dvojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažný s podpivničením. Na najstaršom vyobrazení kaštieľa z roku 1732 je zachytená ešte len dvojkrídlová stavba a predpokladá sa, že ide o prvú barokovú podobu kaštieľa. V rokoch 1744-1751 z nej dal jeden z príslušníkov rodu Kohári (A. J. Kohári) postaviť barokovo-klasicistický kaštieľ podobný súčasnému. Bol to jednopodlažný štvorkrídlový kaštieľ s obdĺžnikovým nádvorím. Kohári patril k novej uhorskej aristokracii oddanej Habsburgovcom, ktorá zbohatla v protitureckých vojnách. V súlade so svojím postavením si tu postavil aj reprezentačné sídlo. Kaštieľ je cenný svojou vnútornou výzdobou. Prevažná časť miestností, sál a chodieb si zachovala pôvodný interiér z obdobia baroka, rokoka a empíru. Na prvé podlažie sa prichádza z podjazdu hlavného vchodu v severnom krídle reprezentačným schodiskom s kamennými sochami do prijímacích priestorov. Odtiaľ je možné prejsť do spoločensko-reprezentačných miestností alebo na chodby obiehajúce ďalšie tri krídla kaštieľa. Z chodieb osvetlených oknami do nádvoria sú prístupné jednotlivé navzájom poprepájané miestnosti.
Z obdobia stavby kaštieľa sú aj nástenné maľby nad schodišťom a v kaplnke. V kaštieli sa zachovalo pomerne veľa pôvodne zariadených i neskoršie dopĺňaných miestností, ktoré sú vlastne nábytkovým múzeom a zbierkami rôznych umeleckých predmetov, obrazov, rytín, akých je na Slovensku veľmi málo. V 19.storočí boli niektoré miestnosti ešte zmenené a zariadené podľa vtedajšej módy. Poschodový objekt štvorkrídlového pôdorysu s ústredným nádvorím má všetky znaky reprezentačného sídla. Klenutý podjazd s priehľadom do nádvoria vedie na reprezentačné schodisko, ktorého architektúru doplnili maliarskymi a sochárskymi dielami odzrkadľujúcimi vplyv talianskeho a rakúskeho umenia. Na prvom podlaží kaštieľa je viacero honosných izieb, ktorých sa len minimálne dotkli neskoršie modernizačné zásahy z rokov 1816 a 1860. Posledným obyvateľom bol bulharský cár Ferdinand Coburg. O kaštieli sa traduje, že jeho stavba symbolizuje kalendárny rok. Má 4 vchody (ročné obdobia), 7 arkád (dni v týždni), 12 komínov (mesiace), 52 izieb (týždne) a 365 okien (dni). Dnes po prestavbe to však už nie je možné potvrdiť. Každoročne sa tu konajú poľovnícke slávnosti Dni svätého Huberta. Kaštieľ sa nachádza na návrší nad obcou v nadmorskej výške 449m.

Park. Prírodno-krajinársky park a lesopark s historickou zeleňou z 18.storočia, z čias prestavby kaštieľa novým majiteľom Filipom Coburgom. Historické dokumenty o tom ako vyzeral park pri kaštieli v minulosti sa nezachovali. Predpokladá sa, že najväčší rozsah a rozkvet zažil park pri dostavbe kaštieľa na luxusné šľachtické sídlo v období okolo roku 1750. Upravovaný bol v 19.storočí (1860). Pôvodne barokový park má rozlohu asi 5ha. Pokračuje prírodno-krajinárskym parkom s rozlohou asi 25ha. V parku sú, popri hojne zastúpenom vodnom fenoméne v podobe jazierok na terasách prepojených kaskádami, zakomponované aj drobné romantické prvky, umelá jaskyňa a zrubová baroková kaplnka zasvätená svätému Hubertovi.

Murovaná sýpka. Postavená bola v baroku v 2.polovici 18.storočia. Upravovaná bola v 19.storočí. Sieň slávy slovenského poľovníctva. Má obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením.

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého.

Skleník.

Hospodárska stavba I. Bytovky, dom s drevenou verandou. Murovaná stavba bola postavená v klasicizme v 2.polovici 18.storočia. Má viacpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.

Hospodárska stavba II. Bufet, zámocká viecha. Postavená bola v 19.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažná.