Kúria v Banskej Štiavnici

Národná kultúrna pamiatka Kúria s areálom vyhlásená v roku 1994. Nachádza sa na Tóthovej ulici 4-5. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kúria. Banícka nemocnica. Postavená bola v baroku v 18.storočí. Upravovaná bola v 19.storočí. Solitér má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný.

Hradbový múr. Vybudovaný bol v 18.storočí. Upravovaný bol v 19.storočí.