Kláštor františkánov v Malackách

Národná kultúrna pamiatka Kláštor františkánov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kláštor františkánov. Renesančno-barokový kláštor bol postavený v roku 1653. V roku 1890 bol nadstavaný. Upravovaný bol v roku 1928. Nachádza sa na Kláštornom námestí 13. Kláštor má štvorkrídlový uzatvorený pôdorys.

Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Hradbový múr. Renesančný múr bol postavený bol v roku 1653.

Bašta. Renesančná bašta bola postavená v roku 1653.

Bašta. Renesančná bašta bola postavená v roku 1653.

Bašta. Renesančná bašta bola postavená v roku 1653.

Bašta. Renesančná bašta bola postavená v roku 1653.

Záhrada. Medzi jednotlivými krídlami kláštora a kostola vznikol v roku 1653 vnútorný kláštorný dvor, tzv. Rajská záhrada.

Leave a Reply