Kaštieľ v Radoli (Kysucké múzeum)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1969. Pôvodne neskororenesančný kaštieľ z 3.štvrtiny 16.storočia patrí medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach. Dvojpodlažné zemianske sídlo pozdĺžneho blokového charakteru. Okolnosti jeho stavby sú nejasné. Pôvodne to bola štvorcová dvojpodlažná stavba s jedným obývacím priestorom na každom podlaží. Stavba bola obklopená hradbou, bola to skôr obytná veža aké majú svoj pôvod v stredoveku. K prestavbe objektu došlo v 2.štvrtine 17.storočia, kedy bol jadrom majera budatínskeho panstva, patriaceho Suňogovcom. V roku 1658 sa tu nachádzali panské stajne, stodoly, ovocná záhrada, rybníky, pivovar, chmeľnice, mlyn a píla. Prestavbou objekt získal obdĺžnikový pôdorys, jedno a dvoj traktovú dispozíciu. Na poschodí pribudli siene, obytné priestory a schodište. Kaštieľ bol prestavovaný aj koncom 18.storočia a v 2.polovici 20.storočia. Od 19.storočia do roku 1977 objekt slúžil na obytné účely. Jeho renesančný charakter dokazujú okná so šambránami a plastickými nadokennými rímsami, krížová klenba s hrebienkovým obrazom, valená klenba s lunetami a nárožné maľované kvádrovanie. Objavená bola i pôvodná renesančná omietka. Po rekonštrukcii v rokoch 1977-1981 sa v kaštieli od roku 1993 nachádza stála expozícia Kysuckého múzea s názvom Najstaršie dejiny Kysúc. V roku 2002 bola čiastočne reinštalovaná. Solitér stojí v severozápadnej časti obce.