Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1993. Rímsko-katolícky farský Kostol nepoškvrneného počatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1738-1746 ako priestranná baroková kaplnka. V rokoch 1801-1817 bola kaplnka prestavaná na kostol. Klasicisticky upravený v 19.storočí. Ďalšie úpravy prebehli v roku 1939 a v 70.rokoch 20.storočia. Baroková stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a polkruhovým záverom. Tzv. dolný kostol je jednoloďový s jednou vežou, polkruhovým uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená pilastrami, kostol má vežu vstavanú do štítového priečelia. Na parapete chóru z 1.polovice 18.storočia, krásne zdobeného barokovou výzdobou, plastickou polychromovanou drevorezbou, je umiestnený zemiansky znak rodiny Kubicovej. V interiéri kostola sa nachádza klasicistická kazateľňa s luiséznym ornamentom. Klasicistický organ je z konca 18.storočia. V kostole sa nachádzajú dva obrazy od D. Applera. Prvý z nich zobrazuje svätého Andreja, druhý svätú Alžbetu, oba pochádzajú z roku 1836. Kostol stojí v parku na Belanského ulici v Pamiatkovej zóne.