Kamenný kríž v Oravskom Bielom Potoku

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Klasicistické dielo z roku 1801. Autorom je A. Belopotocký. Nachádza sa pri ceste na Podbiel pred domom č.70. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier. Kamenný štvorboký pilier.

Kríž s korpusom. Kamenný klasicistický prícestný kríž s korpusom ukrižovaného Krista na pilieri.

Ohradenie. Kamenné ohradenie okolo piliera.