Územia európskeho významu

Na území okresu Tvrdošín sa nachádza 9 území európskeho významu. Jelešňa (SKUEV0222) Jelešňa (SKUEV2222) Medzi bormi (SKUEV0145) Orava (SKUEV0243) Oravská vodná nádrž (SKUEV2304) Osadská (SKUEV0963) Rašeliniská Oravskej kotliny (SKUEV0057) Tatry (SKUEV0307) Zimník (SKUEV0193)

Skupina líp pri budove galérie M. Medveckej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Päť exemplárov lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 327cm, výšku 15m, priemer koruny 12m a vek 100 rokov. Druhá lipa má obvod kmeňa 254cm, výšku 16m, priemer koruny 14m a vek 100 rokov. Tretia lipa má obvod kmeňa 228cm, výšku 14m, priemer koruny 12m a vek 100 rokov. Štvrtá lipa má obvod kmeňa 300cm, výšku 16m, priemer koruny 12m a vek 100 rokov. Piata lipa má obvod kmeňa 423cm, výšku 30m, priemer koruny 18m a vek 110 rokov. Stromy sú významné z vedecko-výskumného, náučného, estetického a kultúrno-výchovného hľadiska. Rastú v Tvrdošíne, v časti Medvedzie pri kúrii, v ktorej sa...

Lipa pri pošte

Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1974 a 1996. Lipa veľkolistá s obvodom kmeňa 417cm, výškou 24m, priemerom koruny 12m a vekom 110 rokov. Je významná z vedecko-výskumného, náučného, estetického, kultúrno-výchovného a krajinárskeho hľadiska. Rastie v Tvrdošíne.