Skupina líp pri budove galérie M. Medveckej

Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1974 a 1996. Päť exemplárov lipy veľkolistej. Prvá lipa má obvod kmeňa 327cm, výšku 15m, priemer koruny 12m a vek 100 rokov. Druhá lipa má obvod kmeňa 254cm, výšku 16m, priemer koruny 14m a vek 100 rokov. Tretia lipa má obvod kmeňa 228cm, výšku 14m, priemer koruny 12m a vek 100 rokov. Štvrtá lipa má obvod kmeňa 300cm, výšku 16m, priemer koruny 12m a vek 100 rokov. Piata lipa má obvod kmeňa 423cm, výšku 30m, priemer koruny 18m a vek 110 rokov. Stromy sú významné z vedecko-výskumného, náučného, estetického a kultúrno-výchovného hľadiska. Rastú v Tvrdošíne, v časti Medvedzie pri kúrii, v ktorej sa nachádza Galéria Márie Medveckej.