Kríž v Zuberci

Národná kultúrna pamiatka Kríž s korpusom na pilieri vyhlásená v roku 1966. Vzácny kamenný kríž ľudového charakteru z roku 1834 stojí neďaleko kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pilier s podstavcom. Štvorboký kamenný pilier s podstavcom so štvorcovým pôdorysom.

Kríž s korpusom. Kríž so sochou ukrižovaného Krista.

Figurálny reliéf I. Figurálny reliéf svätého Ondreja.

Figurálny reliéf II. Figurálny reliéf svätého Floriána.