Kalvária v Dvoroch nad Žitavou

Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Kaplnka. Kaplnka svätého Martina biskupa z Tours.

Zvonica.

Kríž s korpusom.

Socha na podstavci. Socha nepoškvrnenej Panny Márie.

Schodisko so sochami. Neskoroklasicistické schodisko so sochami svätých a anjelov z rokov 1855-1860. Upravované bolo v rokoch 1995-1996 a 2003. Nachádza sa na návrší západne od obce.

Kaplnka krížovej cesty I. Novogotická kaplnka, 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhovýchodnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty II. Novogotická kaplnka, 2.zastavenie, Kristus berie kríž, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhovýchodnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty III. Novogotická kaplnka, 3.zastavenie, Prvý pád Krista pod krížom, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhovýchodnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty IV. Novogotická kaplnka, 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na južnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty V. Novogotická kaplnka, 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na južnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty VI. Novogotická kaplnka, 6.zastavenie, Kristus a Veronika, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhozápadnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty VII. Novogotická kaplnka, 7.zastavenie, Druhý pád Krista pod krížom, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na juhozápadnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty VIII. Novogotická kaplnka, 8.zastavenie, Kristus napomína palčúce ženy, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na západnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty IX. Novogotická kaplnka, 9.zastavenie, Tretí pád Krista pod krížom, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na západnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty X. Novogotická kaplnka, 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na západnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty XI. Novogotická kaplnka, 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na západnom úpätí kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty XII. Novogotická kaplnka, 12.zastavenie, Ukrižovanie Krista, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na severnej strane kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty XIII. Novogotická kaplnka, 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na severnej strane kalvárskeho vrchu.

Kaplnka krížovej cesty XIV. Novogotická kaplnka, 14.zastavenie, Ukladanie Krista do hrobu, postavená v rokoch 1855-1857. Upravovaná bola v rokoch 1860, 1939 a 1994-1996. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Autormi stavby sú Ján Dobák a Móric Weller. Nachádza sa na severnej strane kalvárskeho vrchu.