Administratívna budova 17.novembra 14 v Topoľčanoch (Stará poliklinika)

Národná kultúrna pamiatka Administratívna budova a oplotenie vyhlásená v roku 2021. Funkcionalistická stavba postavená v rokoch 1947-1949. Nachádza sa na ulici 17.novembra 14 v centre mesta, severozápadne od rímsko-katolíckeho kostola. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Administratívna budova. Upravovaná bola v období koniec 20.storočia až začiatok 21.storočia. Nárožná päťpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U.

Oplotenie. Murované oplotenie s kovovou výplňou s pôdorysom v tvare U.