Župný dom v Liptovskom Mikuláši (Seligovský dom)

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Ilešháziovský dom, prvý župný (stoličný) dom, neskôr známy ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne v roku 1713 súdili a na smrť odsúdili ľudového hrdinu zbojníka Juraja Jánošíka. Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Pôvodne renesančná prejazdová radová budova s typickými arkádami bola postavená v 15.storočí. Upravovaná bola v 2.polovici 17.storočia, po roku 1713, v 2.polovici 19.storočia a v rokoch 1957-1961. Má obdĺžnikový pôdorys, dvojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Dnes je budova sídlom Literárno-historického múzea Janka Kráľa. Stojí v Pamiatkovej zóne na Námestí osloboditeľov 31.