Škola v Liptovskom Petre

Národná kultúrna pamiatka Škola a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätná škola. Budova bývalej školy. Pamätná je v súvislosti s 1.čsl. armádnym zborom. Postavená bola v roku 1909 v štýle neskorého historizmu. Upravovaná bola v roku 1912. Má obdĺžnikový pôdorys, trojtraktovú dispozíciu, je dvojpodlažná. Nachádza sa v obci Liptovský Peter 51 pri evanjelickom kostole.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa 1.čsl. armádneho zboru.