Župný dom v Dolnom Kubíne

Národná kultúrna pamiatka Župný dom a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

Pamätný župný dom. Pôvodne renesančná budova bola postavená v 2.polovici 17.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1757-1758 a v 19.storočí. Baroková murovaná budova s ústredným arkádovým dvorom si zachovala svoju dnešnú podobu z poslednej rozsiahlej obnovy z roku 1893. Čelná fasáda budovy má novobarokovú úpravu z roku 1896. Na fasáde je medzi prvým a druhým poschodím nad hlavným vchodom do budovy reliéfny polychrómovaný pieskovcový župný erb Oravy z 18.storočia. Budova má dvoj a trojtraktovú dispozíciu, štvorkrídlový uzatvorený pôdorys, je trojpodlažná s pivnicou. Autorom prestavby v rokoch 1757-1758 je J. Glička, v 2.polovici 19.storočia Zomberg a v roku 1895 Slobodník. Nachádza sa na Hviezdoslavovom námestí 11 severozápadne od evanjelického kostola. Pamätný je v súvislosti s mobilizáciou počas SNP. V súčasnosti sa v budove nachádza Oravská galéria.

Pamätná tabuľa. Pamätná tabuľa mobilizácie.